2013 YILI DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA DUYURU

Tarih              : 30.11.2012 Sayı                 : 2012 – 107 Konu              : 2013 Yılında Tutulacak Defterler ve Defterlerin Tasdiki Hakkında

2013 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE DEFTERLERİN TASDİKİ HAKKINDA

Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yılsonuna yaklaştığımız bu günlerde 2013 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği ve kullanılacağına ilişkin düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki şekilde açıklama gereksinimi duyulmuştur.   TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER: 6102 Sayılı TTK’nun 64, 124, 623, 624 ve 625.maddelerinin incelenmesi neticesinde  2013 yılında tutulması gereken defterler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN

1-) ANONİM ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak): * Yevmiye Defteri * Defter-i Kebir * Envanter Defteri * Pay Defteri * Yönetim Kurulu Karar Defteri * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

2-) LİMİTED ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak): * Yevmiye Defteri * Defter-i Kebir * Envanter Defteri * Pay Defteri * Müdürler Kurulu Karar Defteri * Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

C)- DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI

Gerek VUK Md.221 gerekse TTK’nu MD.64 hükümlerine göre:

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (ARALIK);

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler (özel hesap dönemi olanlar), defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;  vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Önemli Not: TTK 64/3. Maddesine göre; Pay Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

D)-TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK) VUK MD:222

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

E)- KAPANIŞ TASDİKİ (TTK MD 64/5)

Yevmiye Defteri ile Yönetim Kurulu Karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna (hesap dönemleri takvim yılı olanlar için 31/MART) kadar notere yaptırılır. Kanuni Defterlerin süresinde, yetkili makamlara (noterlikler) tasdik ettirilmemesinin müeyyidelerinin (özellikle vergi hukuku açısından) çok ağır sonuçlarının bulunduğunun unutulmaması dileğiyle; Kanuni Defterlerin tasdiklerinin süresinde yaptırılmasına dikkat edilmelidir. Saygılarımızla,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>